Vad är paraffin?

Paraffin är en biprodukt av råoljeraffinering. Senare rengörs den med speciella tekniker och är klar att användas efter justering av oljehalt, stelningspunkt, färg och lukt. Typer av paraffin som levereras av Art Cube har en stelningspunkt mellan 55°C och 68°C och en oljehalt mellan 0,8% och 5%.

Paraffin utvinns ur olja eller kol i den petrokemiska industrin. Det är en mättad kolväteförening där alla kolatomer i molekylen är förbundna med varandra med enkla bindningar och paraffiner eller paraffinkolväten kallas även alkaner. Med andra ord, kännetecknet för dessa material är kopplingen av kolatomer med enkla bindningar, andra bindningar är mättade med väteatomer.

På ett enkelt sätt kan paraffin beskrivas som ett petroleumämne som finns på marknaden i två former, flytande eller fast. Fast paraffin har ett geltillstånd och är ibland känt som paraffinvax. Faktum är att när vi pratar om paraffinvax är den huvudsakliga betydelsen fast paraffin. Oralt paraffin används vid behandling av många sjukdomar, inklusive när man tar bilder inifrån kroppen. paraffin används även inom hälsobranschen i olika krämer och solkrämer.

För mer information, skicka kontaktförfrågan!